Tjänster

Bengt-Oves Gräv AB är ett företag med bred kompetens inom anläggnings- och skogsbranschen. Vi utför arbete både åt privatpersoner och företag.

Vi utför arbeten inom exempelvis:
– Dikesrensing (Blått kort)
– Skogsbilvägar
– Vägarbeten
– Dräneringar
– Grunder
– Schaktning
– Stensåttningar, murar m.m
– Trädgårds arbeten
– Avlopp (Diplomerad)
– Platon & Optidrain sättning