Om oss på Bengt-Ove`s Gräv

Bengt-Oves Gräv AB startades 2005 av far och son Emanuelsson.I början sysslade vi bara med skogsdikning och anläggning och reparation av skogsvägar, många av dessa byggdes i spåren av stormen ”Gudrun”. Sedan utökades verksamheten med schaktning och dränering.
Verksamheten idag innehåller det mesta inom entreprenad och anläggning. Vi är tre anställda i företaget det är: Bengt-Ove (delägare), Ove (delägare) och Jesper maskinförare.
Bengt-Ove och Jesper sköter om grävning och schaktning och Ove sköter grävning,markservice och kontor.

Vårt mål är att ha moderna maskiner som har så lite inverkan på skog och natur tex. vid dikesrensingar m.m.

Vi är certifierade/diplomerade i.
– Skyddsdikning/Dikesrensing-Blått kort
– Avlopp ME-diplomerad
– Miljöcertifierade Enl. PEFC
– Registrerade i SYN