Om oss på Bengt-Ove`s Gräv

Bengt-Oves Gräv AB startades 2005 av far och son Emanuelsson.I början sysslade vi bara med skogsdikning och anläggning och reparation av skogsvägar, många av dessa byggdes i spåren av stormen ”Gudrun”. Sedan utökades verksamheten med schaktning och dränering.
Verksamheten idag innehåller det mesta inom entreprenad och anläggning. Vi är nu 7 anställda, Ingela Emanuelsson sköter kontoret det mesta av markarbetet och lite allt i allo. Bengt-Ove Emanuelsson har klivit ur grävmaskinen och ägnar sig åt lastbilen titta på jobb och verkstaden. Ove kör fortfarande lastbil och sen 4 förare till våra grävare.

Vårt mål är att ha moderna maskiner som har så lite inverkan på skog och natur tex. vid dikesrensingar m.m.

Vi är certifierade/diplomerade i.
– Skyddsdikning/Dikesrensing-Blått kort
– Avlopp ME-diplomerad
– Miljöcertifierade Enl. PEFC
– Registrerade i SYN