Välkommen till Bengt-Ove‘s Gräv AB

Bengt-Oves Gräv AB startades 2005 av far och son Emanuelsson. I början sysslade vi bara med skogsdikning och anläggning och reparation av skogsvägar, många av dessa byggdes i spåren av stormen ”Gudrun”. Sedan utökades verksamheten med schaktning och dränering.
Verksamheten idag innehåller det mesta inom entreprenad och anläggning.
Vi är nu 7 anställda, Ingela Emanuelsson sköter kontoret det mesta av markarbetet och lite allt i allo. Bengt-Ove Emanuelsson har klivit ur grävmaskinen och ägnar sig åt lastbilen titta på jobb och verkstaden. Ove kör fortfarande lastbil och sen 4 förare till våra grävare.

Tjänster

Bengt-Oves Gräv AB är ett företag med bred kompetens inom anläggnings- och skogsbranschen.
Vi utför arbete både åt privatpersoner och företag.
Vi utför arbeten inom exempelvis:

Dikesrensing (Blått kort) • Skogsbilvägar • Vägarbeten • Dräneringar • Grunder • Schaktning • Stensåttningar, murar m.m
Trädgårds arbeten • Avlopp (Diplomerad) • Platon & Optidrain sättning